Politika e privatësisë

1 Informacion rreth grumbullimit të të dhënave personale

(1) Kjo politikë ofron informacione rreth mënyrës se si ne i grumbullojmë dhe i përdorim të dhënat tuaja personale kur ju përdorni uebsajtin tonë.
Të dhënat personale përfshijnë të gjitha të dhënat që lidhen me ju personalisht, p.sh. emri, adresa, adresat e emailit, sjellja e përdoruesit.

(2) Kontrolluesi i të dhënave sipas Nenit 4(7) të GDPR është:

HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Gjermani
Tel.: +49 6049 95100
Email:  info@hts-tentiq.com
Uebsajt: www.hts-tentiq.com

(3) Emri dhe adresa e Punonjësit të Mbrojtjes së Të dhënave

Punonjësi i Mbrojtjes së Të dhënave të kontrolluesit të të dhënave është:

Jörg Hagen
Jhcon.de
Veilchenweg 6a
30989 Gehrden
Gjermani
Tel.: +49 5108 9090112
Email: hagen@jhcon.de
Uebsajt: www.jhcon.de

(4) Kur ju na kontaktoni me email ose duke përdorur formularin tonë të kontaktit, ne i ruajmë të dhënat që ju na jepni (adresën e emailit, emrin dhe numrin e telefonit) në mënyrë që t’u përgjigjemi pyetjeve tuaja. Kur nuk është më e nevojshme që të ruhen të dhënat e grumbulluara në këtë mënyrë, ne i fshijmë ato ose kufizojmë përpunimin e tyre nëse jemi të detyruar ligjërisht që t’i mbajmë ato.

(5) Nëse na nevojitet të përdorim një palë të tretë për të ofruar shërbimin tonë ose dëshironi të përdorni të dhënat tuaja për qëllime marketingu, ne do t’ju ofrojmë informacion të detajuar rreth proceseve, siç tregohet më poshtë. Ne gjithashtu do të konfirmojmë kriteret e përdorura për të përcaktuar se për sa kohë ruhen të dhënat.

2 Të drejtat tuaja

(1) Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat personale rreth jush:
• E drejta për informacion
• E drejta për korrigjim ose fshirje
• E drejta për kufizimin e përpunimit
• E drejta për të kundërshtuar përpunimin
• E drejta e mbartjes së të dhënave.

(2) Ju keni gjithashtu të drejtën të ankoheni te një autoritet mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave rreth mënyrës se si i kemi përpunuar të dhënat tuaja personale.

3 Si grumbullohen të dhënat personale kur vizitoni uebsajtin tonë

(1) Kur ju vizitoni uebsajtin tonë për qëllime vetëm informative, pra kur nuk identifikoheni, nuk regjistroheni ose ndryshe nuk na dërgoni informacione, ne nuk grumbullojmë asnjë të dhënë personale, me përjashtim të të dhënave që shfletuesi juaj dërgon në serverin tonë. Nëse doni të shikoni uebsajtin tonë, ne grumbullojmë të dhënat e mëposhtme të nevojshme për t’ju ofruar uebsajtin tonë dhe për t’u siguruar që është i qëndrueshëm dhe i sigurt (baza ligjore është Neni 6(1)(f) i GDPR):
• Adresa IP
• Data dhe ora e kërkesës
• Ndryshimi i brezit kohor sipas Orës së Grinuiçit (GMT)
• Detajet e kërkesës (faqja specifike)
• Statusi i aksesit/kodi i statusit të HTTP
• Sasia e të dhënave të transferuara
• Uebsajti nga i cili nis kërkesa
• Shfletuesi i përdorur
• Sistemi operativ dhe ndërfaqja e tij
• Gjuha dhe versioni i softuerit të shfletuesit.

(2) Përveç të dhënave të lartpërmendura, uebsajti ynë ruan kuki në kompjuterin tuaj kur ju përdorni uebsajtin tonë. Kukit janë skedarë të vegjël teksti të ruajtur nga shfletuesi juaj në hard-diskun tuaj që analizojnë informacione specifike bazuar në vendin ku kuki vendoset (prej nesh). Kukit nuk mund të ekzekutojnë programe apo transmetojnë viruse në kompjuter. Ato na ndihmojnë ta bëjmë uebsajtin tonë më të mirë dhe më të lehtë për t’u përdorur.

(3) Si i përdorim ne kukit
a) Informacioni i ofruar më poshtë është rreth llojeve të kukive që përdor ky uebsajt dhe si funksionojnë ato:
• Kukit e përkohshme (shikoni b)
• Kukit e përhershme (shikoni c).

b) Kukit e përkohshme fshihen automatikisht kur ju mbyllni shfletuesin. Këto përfshijnë kukit e sesionit. Ato ruajnë një ID sesioni që përdoret për të caktuar kërkesat e shfletuesit tuaj tek ai sesion i caktuar. Kjo i jep mundësinë kompjuterit tuaj të njihet herën tjetër që ju shikoni uebsajtin tonë. Kukit e sesionit fshihen kur dilni nga shfletuesi ose e mbyllni atë.

c) Kukit e përhershme fshihen automatikisht pas një periudhe specifike kohe që ndryshon sipas kukit. Ju mund t’i fshini kukit në cilësimet e sigurisë të shfletuesit tuaj.

d) Ju mund t’i konfiguroni cilësimet e shfletuesit tuaj në mënyrë që, p.sh. të refuzoni kukit e palëve të treta ose të gjitha kukit. Është e rëndësishme të vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e këtij uebsajti.

4 Funksionet dhe shërbimet e tjera të ofruara nga uebsajti ynë

(1) Përveç ofrimit të informacionit, uebsajti ynë ofron gjithashtu një gamë shërbimesh për të cilat mund të jeni i interesuar. Për të pasur akses te këto, në përgjithësi duhet që të jepni të dhëna personale, të cilat ne i përdorim për të ofruar shërbimin në fjalë; në lidhje me këtë aplikohen ligjet e lartpërmendura mbi të dhënat.

(2) Ndonjëherë ne përdorim ofrues shërbimi palë të treta për të përpunuar të dhënat tuaja. Ata janë përzgjedhur me kujdes prej nesh, u nënshtrohen udhëzimeve tona dhe kontrollohen rregullisht.

(3) Nëse ofruesit e shërbimeve ose partnerët tanë janë të bazuar në një vend jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ne do t’ju njoftojmë rreth pasojave të kësaj në përshkrimin e shërbimit.

4.1 Analiza – Google Analytics

(1) Ky uebsajt përdor Google Analytics, një shërbim analize uebi të ofruar nga Google Inc. (këtu e tutje referuar si “Google”). Google Analytics përdor “kuki”, skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë analizimin e përdorimit tuaj të uebsajtit. Informacioni i grumbulluar nga kukit rreth përdorimit tuaj të këtij uebsajti dërgohet te një server i Google në SHBA dhe ruhet atje. Nëse përdoret anonimizimi i IP-së, Google do të shkurtojë adresën tuaj IP brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose vendeve të tjera që janë palë të Marrëveshjes në Zonën Ekonomike Evropiane. Në raste të jashtëzakonshme, adresa e plotë IP do t’i dërgohet një serveri të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Google do ta përdorë këtë informacion për llogari të operatorit të uebsajtit për të analizuar përdorimin tuaj të uebsajtit, për të hartuar raporte mbi aktivitetin e uebsajtit dhe për të ofruar shërbime që lidhen me uebsajtin dhe përdorimin e internetit për operatorin e uebsajtit.

(2) Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të lidhet me të dhëna të tjera që mbahen nga Google.

(3) Ju mund të parandaloni ruajtjen e kukive në kompjuterin tuaj duke rregulluar cilësimet e shfletuesit tuaj, por është e rëndësishme që të theksohet se nëse veproni kështu, mund të mos jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e këtij uebsajti. Ju gjithashtu mund të parandaloni që të dhënat e grumbulluara nga kuki në lidhje me përdorimin e uebsajtit tuaj të regjistrohen dhe të përpunohen nga Google duke përdorur lidhjen e mëposhtme për të shkarkuar dhe për të instaluar një plugin shfletuesi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Ky uebsajt përdor Google Analytics me prapashtesën “_anonymizelp()”. Kjo përpunon adresat IP në një formë të shkurtuar në mënyrë që ato të mos lidhen me asnjë individ. Nëse të dhënat e grumbulluara rreth jush lidhen me një individ, kjo hiqet menjëherë dhe të dhënat personale fshihen.

(5) Ne përdorim Google Analytics për të analizuar mënyrën se si përdoret uebsajti juaj dhe që ta përmirësojmë atë vazhdimisht. Ne i përdorim statistikat e grumbulluara për të përmirësuar shërbimin tonë dhe për ta bërë atë më tërheqës për përdoruesit. Në rastin e jashtëzakonshëm kur të dhënat personale transmetohen në SHBA, Google është subjekt i Mburojës së Privatësisë BE-SHBA:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Baza ligjore për përdorimin e Google Analytics është Neni 6(1)(f) i GDPR.

(6) Furnizuesi palë e tretë: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, Faks: +353 (1) 436 1001. Kushtet e shërbimit: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Përmbledhja e privatësisë: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, dhe Politika e privatësisë: https://policies.google.com/privacy.

4.2 Buletini informativ

(1) Ju mund të bini dakord të abonoheni në buletinin tonë informativ, që ju mban të informuar rreth ofertave dhe shërbimeve tona më të fundit dhe interesante. Detajet e këtyre mallrave dhe shërbimeve jepen në formularin e miratimit.

(2) Regjistrimi i buletinit tonë informativ përdor procesin e dyfishtë të regjistrimit. Kjo do të thotë se ne dërgojmë një email në adresën e emailit që jepni kur regjistroheni, duke ju kërkuar konfirmim nëse dëshironi të merrni buletinin informativ. Nëse nuk e konfirmoni regjistrimin tuaj brenda 48 orëve, informacioni juaj bllokohet dhe fshihet automatikisht pas një muaji. Ne gjithashtu ruajmë adresat IP që përdoren prej jush dhe orën e regjistrimit dhe të konfirmimit tuaj. Ky proces bëhet për të konfirmuar regjistrimin tuaj dhe për të qartësuar çdo keqpërdorim të mundshëm të të dhënave tuaja personale.

(3) Të dhënat e vetme që duhet të jepni për t’u abonuar në buletinin informativ janë adresa juaj e emailit. Dhënia e çdo të dhëne tjetër që kërkohet është me dëshirë dhe këto të dhëna përdoren vetëm për të personalizuar kontaktin tonë me ju. Pas marrjes së konfirmimit tuaj, ne e ruajmë adresën tuaj të emailit për qëllimin e dërgimit të buletinit informativ. Baza ligjore për këtë është Neni 6(1)(a) i GDPR.

(4) Ju mund të tërhiqni në çdo kohë miratimin tuaj për të marrë buletinin informativ dhe për të anuluar abonimin tek ai. Ju mund të anuloni abonimin duke klikuar mbi lidhjen e dhënë në çdo buletin informativ, duke dërguar një email në  info@hts-tentiq.com ose duke dërguar një mesazh te kontakti i listuar te Informacioni Ligjor.

4.3 Funksionet shtesë

4.3.1 Videot YouTube të integruara
(1) Ne kemi integruar video YouTube në uebsajtin tonë që ruhen në http://www.YouTube.com dhe mund të luhen në uebsajtin tonë.

(2) Kur ju vizitoni uebsajtin tonë, YouTube informohet se ju keni parë nënfaqen në fjalë në uebsajtin tonë. Përveç kësaj, ata marrin të dhënat e listuara në Pikën 3 të kësaj politike. Kjo ndodh qoftë kur keni ose jo një llogari përdoruesi të YouTube tek e cila jeni identifikuar. Nëse jeni identifikuar në Google, të dhënat tuaja do të përputhen me llogarinë tuaj. Nëse nuk doni që të dhënat tuaja të përputhen me profilin tuaj të YouTube, ju duhet të dilni përpara se të klikoni butonin. YouTube i ruan të dhënat tuaja si profil përdorimi dhe i përdor për qëllime reklamimi dhe marketingu dhe/ose për të optimizuar uebsajtin e tij. Kjo analizë (duke përfshirë përdoruesit që nuk janë të identifikuar) kryhet për të ofruar reklamim më të individualizuar dhe për të informuar përdoruesit e tjerë të rrjetit social rreth aktiviteteve tuaja në uebsajtin tonë. Ju keni të drejtën të kundërshtoni krijimin e këtij profili përdoruesi; për të vepruar kështu, duhet të kontaktoni me YouTube.

(3) Ju mund të gjeni më shumë informacion se si dhe pse YouTube grumbullon dhe përpunon të dhënat tuaja në politikën e tij të privatësisë. Ajo përmban gjithashtu më shumë informacione rreth të drejtave tuaja dhe se si mund t’i ndryshoni cilësimet tuaja për të mbrojtur privatësinë tuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google i përpunon gjithashtu të dhënat tuaja personale në SHBA dhe është subjekt i Mburojës së Privatësisë BE-SHBA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.2 Google Maps e integruar
(1) Ne përdorim Google Maps në këtë uebsajt. Kjo na jep mundësinë t’ju tregojmë harta interaktive në uebsajt, duke e bërë funksionin e hartave edhe më të lehtë për t’u përdorur.

(2) Kur ju vizitoni uebsajtin tonë, Google informohet se ju keni parë nënfaqen në fjalë në uebsajtin tonë. Përveç kësaj, ata marrin të dhënat e listuara në Pikën 3 të kësaj politike. Kjo ndodh qoftë kur keni ose jo një llogari përdoruesi të Google te e cila jeni identifikuar. Nëse jeni identifikuar në Google, të dhënat tuaja do të përputhen me llogarinë tuaj. Nëse nuk doni që të dhënat tuaja të përputhen me profilin tuaj të Google, ju duhet të dilni përpara se të klikoni butonin. Google i ruan të dhënat tuaja si profil përdorimi dhe i përdor për qëllime reklamimi dhe marketingu dhe/ose për të optimizuar uebsajtin e tij. Kjo analizë (duke përfshirë përdoruesit që nuk janë të identifikuar) kryhet për të ofruar reklamim më të individualizuar dhe për të informuar përdoruesit e tjerë të rrjetit social rreth aktiviteteve tuaja në uebsajtin tonë. Ju keni të drejtën të kundërshtoni krijimin e këtij profili përdoruesi; për të vepruar kështu, duhet të kontaktoni me Google.

(3) Ju mund të gjeni më shumë informacion se si dhe pse Google grumbullon dhe përpunon të dhënat tuaja në politikën e tij të privatësisë. Ajo përmban gjithashtu më shumë informacione rreth të drejtave tuaja dhe se si mund t’i ndryshoni cilësimet tuaja për të mbrojtur privatësinë tuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google i përpunon gjithashtu të dhënat tuaja personale në SHBA dhe është subjekt i Mburojës së Privatësisë BE-SHBA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.3 Përdorimi i fonteve të uebit
Në këto faqe uebi përdoren Google Fonts. Google Fonts është një shërbim që ofrohet nga Google. Këto fonte uebi aksesohen përmes një serveri, zakonisht një server i Google në SHBA. Aksesimi i serverit dërgon gjithashtu informacion se cilat uebsajte keni vizituar. Nga Google ruhet edhe adresa IP e shfletuesit në pajisjen fundore të përdorur për të vizituar këto uebasjte. Ju mund të gjeni më shumë informacion rreth kësaj në njoftimet e privatësisë së Google, që mund t’i gjeni këtu: www.google.com/fonts#AboutPlace:about ose www.google.com/policies/privacy/

5 Kontrollimi i të dhënave tuaja

(1) Nëse na keni dhënë miratimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja, ju mund ta tërhiqni këtë në çdo moment. Pasi të keni kërkuar tërheqjen e miratimit tuaj, ne nuk do të lejohemi më të përpunojmë të dhënat tuaja personale.

(2) Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale bazohet në parimin e interesit legjitim, ju mund të depozitoni një kundërshtim për përpunimin. Kjo mund të ndodhë në veçanti nëse përpunimi nuk kërkohet për të përmbushur një kontratë me ju, e cila do të theksohet prej nesh në secilin rast në përshkrimin vijues të funksioneve. Nëse depozitoni një kundërshtim, ju lutemi tregoni arsyet pse nuk duhet t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrën që i kemi përpunuar. Nëse kundërshtimi juaj është i justifikuar, ne do të hetojmë dhe ose do të rregullojmë mënyrën se si përpunohen të dhënat tuaja, ose do ta ndalojmë atë, ose do të shpjegojmë interesin tonë sipas të cilit do të vazhdojmë të përpunojmë të dhënat tuaja.

(3) Ju mund të kundërshtoni në çdo moment përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime reklamimi dhe të analizimit të të dhënave. Ju lutemi dërgoni kundërshtimin tuaj ndaj reklamimit në adresën e mëposhtme të emailit:  info@hts-tentiq.com.

6 Lidhjet e jashtme

Këto janë lidhjet në uebsajtin tonë që çojnë në sajte me interes të palëve të treta. Ne do të tregojmë se kjo është një lidhje e jashtme nëse kjo nuk duket menjëherë. Operatori i uebsajtit nuk ka influencë mbi përmbajtjen dhe dizajnin e sajteve të ofruesve të tjerë dhe për këtë arsye ne ju referojmë te politikat e tyre të privatësisë. Garancitë e dhëna nga kjo deklaratë privatësie nuk përfshijnë këto sajte të tjera.

Sipas datës 18.5.2018