Të dhënat e kompanisë:
HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: Verkauf@hts-tentiq.com

 

Gjykata e Regjistrimit:
Dr. Heribert Decher
Jan Hähnel
Giles Hill
Christophe Littner
Markus Wiegand
Patric Zickgraf

Gjykata e Regjistrimit:
Commercial Friedberg HRB 8511

Numri i TVSH-së:
DE 150113757

Numri i TVSH-së:
2024270466

Personi përgjegjës për përmbajtjen e faqes së internetit ështëMr Giles Hill.